Účto Lánov Vám nabízí účetní a administrativní služby v rozsahu:

  Daňová evidence Účetnictví Mzdy a Personalistika
 • zpracování přijatých účetních dokladů

 • vedení účetních knih – peněžní deník, výkaz příjmů a výdajů

 • výkaz o majetku a závazcích, knihy faktur přijatých a vydaných atd

 • evidence drobného a dlouhodobého majetku

 • přiznání k DPH a záznamní povinnost,

 • zpracování roční účetní závěrky, vč daňového přiznání

 • zastupování na úřadech

 • vedení účetnictví dle platných účetních předpisů a právních norem

 • zpracování přijatých účetních dokladů

 • vedení účetních knih , rozvaha , výsledovka

 • saldokontní evidence faktur přijatých a vydaných

 • evidence drobného a dlouhodobého majetku

 • přiznání k DPH a záznamní povinnost,

 • zpracování měsíční / čtvrtletní účetní závěrky

 • inventarizace majetku , pohledávek a závazků

 • přiznání k dani z příjmu vč. výkazů a příloh pro finanční úřad

 • zastupování na úřadech

 • zpracování mezd a veškeré mzdové evidence

 • vedení mzdových listů a evidenčních listů důchodového zabezpečení

 • výpočet pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele

 • zpracování měsíčních přehledů pro správu soc.zabezpečení a zdravotní pojišťovny

 • roční zúčtování daní

 • osobní účast při kontrolách správy soc.zabezpečení, zdravotních pojišťoven a FÚ


Kontakt: Bc. Dominika Žďárská tel.: 732 787 773